Perspulp


Smakelijk en melkeiwit stimulerend, beschikbaar tijdens suikerbietencampagne.

Productomschrijving

Perspulp komt vrij bij de winning van suiker uit suikerbieten. De bieten worden gesneden en door verhitting en wassen wordt de suiker gewonnen. Uit het restant van de bieten, de pulp, wordt door persen een deel van het water verwijderd zodat het drogestofgehalte ca. 26% wordt.

Algemene eigenschappen

Perspulp bevat veel erg goed fermenteerbare ruwe celstof welke in de pens vooral propionzuur vormt en dus melkeiwitstimulerend is. Perspulp is erg smakelijk en heeft een positieve invloed op de totale drogestofopname. Het is energie- en calciumrijk en arm aan eiwit, fosfor en kalium.

Toepassing

Past goed in eiwitrijke en/of grasrijke rantsoenen; maar ook in rantsoenen waar al energie uit zetmeel aanwezig is.

Melkkoeien: max. 25 kg product per dier per dag.

Vleesvee: max. 20 kg product per dier per dag.

Rosékalveren: max. 5 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid

Opslaan op een schone en verharde ondergrond bij voorkeur een betonnen sleufsilo.

Afmeting afstemmen op een voersnelheid van 1,5 meter per week.

Na levering de perspulp max. 1 dag laten afkoelen en in lagen van 20 cm vastrijden.

Oppervlak glad afwerken en evt. bestrooien met 3 kg zout per m2.

Luchtdicht afdekken met plastic en aandrukken met een laagje zand.

In verband met thermisch structuur verlies de kuil niet hoger maken dan 2 meter.

Perspulp is goed samen met andere producten in te kuilen (bijv. snijmais).

Mits goed ingekuild bij voorkeur te gebruiken tot 12 maanden na leverdatum (zie datum leverbon).