Compost


Welke voordelen biedt het gebruik van compost?
Door uw gronden te verrijken met compost is de bodemvruchtbaarheid en waterhuishouding te verbeteren. Daarmee kiest u voor opbrengstbehoud of –verhoging van gewassen en meer natuurlijke weerstand van het gewas. Veel bedrijven in Noordoost-Twente hebben te maken met een afnemende organische stof gehalte in de bodem. Organische stof is van belang voor bovengenoemde punten en wordt doorlopend afgebroken door natuurlijke bodemprocessen
en grondbewerking. Het is mogelijk om het organische stof gehalte in de bodem op peil te houden en zelfs te verhogen door het gebruik van compost.

Hoeveel compost mag ik als agrarische ondernemer aanwenden?
Dat kunt u eenvoudig berekenen. Wanneer u gebruik wilt maken van compost op landbouwgronden dan moet dit binnen de gebruiksnormen vallen. Compost telt niet mee voor de gebruiksnorm dierlijke mest, maar wel voor de stikstofgebruiksnorm en de fosfaatgebruiksnormen. Daarbij telt de hoeveelheid stikstof in compost voor 10% mee en fosfaat voor 50%, met een bovengrens van 3,5 kilo fosfaat per 1.000 kg droge stof. Om bouwland op zandgrond met een organische stof gehalte van 4,1 op peil te houden is naar schatting een aanvoer van ongeveer 2,5 ton effectieve organische stof per hectare nodig. Dit komt neer op ongeveer 15 ton compost per hectare.

Wanneer mag ik compost uitrijden?
U mag compost het hele jaar gebruiken door het gelijkmatig te verspreiden over het perceel. Wanneer de bovenste bodemlaag verzadigd is met water of wanneer u tussen 1 september tot en met 31 januari de grond beregent/bevloeit/infiltreert dan mag u geen compost gebruiken. Ook is er een uitrijdverbod voor gronden met een hellingspercentage van 7% of meer bij niet-beteelde grond en grond aangetast door geulenerosie. Voor gronden met een
hellingspercentage van 18% of meer geldt altijd een uitrijverbod. Om het organische stofgehalte op peil te houden is op een gemiddeld perceel ongeveer 15 ton per hectare aan compost nodig.

Voor prijzen en verder adviezen, neemt u dan contact op met het kantoor van Snijders Wachtum.