Vanggewas na mais: wat zijn de opties?

Indien de mais op zand- en lössgronden in september wordt geoogst kunt u een vanggewas na de mais zaaien. Echter, wanneer oogsten voor 1 oktober waarschijnlijk niet mogelijk is, dient u het vanggewas onder te zaaien. Dit kan op 2 momenten: rond het mais zaaien of kort voor het sluiten van het maisgewas. Overleg vroegtijdig met uw loonwerker welke mogelijkheden hij heeft.

Vanggewassen beperken de stikstofuitspoeling en dragen bij aan behoud van organische stof, wat goed is voor de bodemstructuur. De verplichting om voor 1 oktober in te zaaien, stelt de teler echter wel voor keuzes, want inzaaien na de maisoogst zal niet altijd mogelijk zijn.


Vanggewassen kunnen op verschillende momenten worden gezaaid:

Afbeelding: Vanggewas na mais - beslisboom

1. Bijzaai

Bijzaai is zaaien van een traag kiemend vanggewas (veelal rietzwenk) in de week van het maïszaaien. Dit kan dus net voor, tijdens, of net na het zaaien van de mais.

Voordelen:

 • Kan in 1 werkgang met maiszaaien
 • Meer capaciteit ten opzichte van onderzaai met een schoffel

Nadelen:

 • Concurrentie met hoofdgewas is significant
 • Meeste beperkingen gewasbescherming.

Gewasbescherming bijzaai
Belangrijk is om voor het 4e bladstadium het juiste midel en de juiste dosering te kiezen,  zodat de rietzwenk even tot rust komt en de mais verder gaat met groeien. Op deze manier ondervindt de maisgroei geen hinder van de bijzaai. De crux zit hem in het feit dat de weersomstandigheden van grote invloed zijn op het succes van deze onkruidbestrijding en op de remming van het ondergezaaide rietzwenk. Ons advies is om zowel de bodemherbicide als het grassenmiddel uit de mix te laten.

2. Onderzaai

Onderzaai is zaaien van vanggewas ‘onder blad’, tijdens de groei van de mais en veelal met Italiaans of Engels raaigras.

Het juiste tijdstip van schoffelen, dan wel onderzaaien, is wanneer de eerste bladeren in de rij (75cm) elkaar raken, net voor het dichtgroeien van de rijen. In een is dat omstreeks half juni.

Let wel: bij erg groeizaam weer kan het zijn dat we maar ongeveer twee weken de tijd hebben om zonder veel schade te kunnen onderzaaien! Hiernaast kan het ook nog eens te nat zijn om überhaubt te kunnen onderzaaien. Ook hier geldt dat omstandigheden die we niet kunnen sturen allesbepalend zijn!

Voordelen

 • Minder concurrentie met hoofdgewas t.o.v. bijzaai
 • Mogelijkheden tot toepassen mechanische onkruidbestrijding
 • Meer mogelijkheden met chemische gewasbescherming t.o.v bijzaai

Nadelen

 • Beperking duurwerking gewasbescherming
 • Voor opkomst is onkruidbestrijding niet mogelijk
 • Creëren nieuw zaaibed
 • Bij erg groeizaam weer heb je mogelijk maar 2 weken tijd om zonder veel schade te kunnen onderzaaien
 • Risico dat het te nat is om te kunnen onderzaai

ForFarmers heeft naast voldoende Italiaans graszaad ook Topcover Grass in haar assortiment. Topcover Grass bestaat uit 50% Italiaans en 50% Westerwolds raaigras. De zaaizaadhoeveelheid bedraagt 25 kg per ha. De combinatie Westerwolds en Italiaans zorgt voor een snelle bodembedekking en maximale organische stof productie. Wij kunnen u Topcover Grass voor aantrekkelijke condities aanbieden. Neem hiervoor contact op met uw ForFarmers specialist, Snijders Wachtum.


Gewasbescherming onderzaai
Het advies is om de chemische onkruidbestrijding vroeg toe te passen, het liefst voor het 4e bladstadium. Ons advies is om de bodemherbicide uit de mix te laten. Grassenmiddelen zijn veilig in de mix.

3. Nazaai

Vroeg mais zaaien en een vroeg ras gebruiken kan een mogelijkheid zijn om het vanggewas in september, uiterlijk 1 oktober (na de maisoogst) te zaaien.
De garantie dat hakselen voor die datum lukt is nooit te geven. Teelttechnisch heeft nazaai wel grote voordelen:

 • Geen concurrentie vanggewas met mais tijdens het groeiseizoen
 • Bredere inzet van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk gedurende het maisgroeiseizoen
 • Zonder poespas een verdichting opheffende bewerking toe te passen na de oogst
 • Minder oogstrisico

Nazaai is het meest geschikt op lichte, warmere zandgronden met een lage onkruiddruk, die liggen in Zuid of Oost Nederland. Nazaai toepassen op gescheurd grasland is af te raden.

Voor verder adviezen, of vragen naar andere soort, neemt u dan contact op met het kantoor van Snijders Wachtum.

Bekijk hier de folder voor maisrassen en maisteelt 2022.