Mais 2023: Mais motor voor melkproductie

 

Het belang van een juiste maisrassenkeuze Mais is een essentiële schakel in Terra+, de totaalaanpak van ForFarmers voor meer melk uit ruwvoer. Een juiste rassenkeuze en een optimale teelt dragen direct bij aan verhoging van het rendement uit voer van eigen land. Het voorkeursassortiment van ForFarmers bestaat uit voor u geselecteerde toprassen van de rassenlijst (CSAR – PMO). Het zijn de beste maisrassen voor uw vee met de hoogste voederwaarde en beste landbouwkundige eigenschappen. Afhankelijk van uw specifieke bedrijfssituatie kunnen we gezamenlijk met u de juiste keuze maken.

Raskenmerken

De maisrassen uit het voorkeursassortiment zijn uitvoerig geanalyseerd en op basis daarvan hebben wij de rassen scores meegegeven op raskenmerken zoals: opbrengst, het zetmeelgehalte, de voederwaarde, stevigheid, resistentie tegen stengelrot en builenbrand. Bekijk hieronder een preview van de scores per maisras. 

Voor verder adviezen, of vragen naar andere soorten, neemt u dan contact op met het kantoor van Snijders Wachtum.

Bekijk hier de folder voor maisrassen en maisteelt 2023.